Ontstaansgeschiedenis EMA Huaresi Rehung

De meeste Molukkers komen eigenlijk van het eiland Seram, dat Nusa Ina of moeder-eiland wordt genoemd. Hiertoe behoort ook de bevolking van Ema, die van Nusa Ina afkomstig is. Volgens de geschiedenis zoals die verteld werd door onze voorouders toen zij nog op Nusa Ina woonden, kwamen zij voort uit drie verwanten van één moeder. Van de drie bleef één voorgoed op Seram en zijn nakomelingen wonen in Negeri Teluti.
Daarentegen verlieten de twee andere voorouders en hun nakomelingen Seram en zeilden met twee kora-kora prauwen naar Ambon. Aangekomen bij Tanjung Alang wendde een der kora-kora prauwen de steven en voer de baai van Ambon binnen. Zij gingen bij Pantai Hunipopu (nu Ambon stad) aan land. Daar bouwden zij een kampung die zich uitstrekte van het Pantai Honipopu strand tot aan wat nu Pantai Batu Merah is. Dit is de gemeen¬schap die Batu Merah genoemd wordt. De overgebleven kora-kora prauw zeilde verder, voorbij Tanjung Nusaniwe in oostelijke richting tot zij aankwamen bij Pantai Runpang, gelegen tussen de tegen¬woordige raadsgebieden van Negeri Naku en Mahia. Zij legden hun kora-kora prauwen daar aan en gingen de bergen in tot op ongeveer twee kilometer van het strand en stichtten daar een dorpsgebied of Negeri. Die plaats gaven zij de naam Batu Hitam. Dit was het eerste woongebied of Negeri van Ema. Omdat hun nakomelingen met de dag talrijker werden, werd dat gebied niet langer geschikt om hen allen te bevatten. Zij gingen dus zoeken naar een nieuw gebied dat voor hun bewoning geschikt was. Het nieuwe woongebied werd door hen gezocht door het werpen van de tombak, een speer, en zo wierp hun Kapitan, die Ading Adang Anaan Tanahatuila heette, zijn speer in oostelijke richting vanuit Batu Hitam, waarna hij zijn twee honden, een rode en een zwarte - ‘Sapili’ en ‘Guelder’ - geheten, opdracht gaf de geworpen speer te zoeken'Sapili’ en ‘Guelder’


De speer werd gevonden op ongeveer 5 kilometer van Batu Hitam. Die plaats heet Wamingisil (nu de plaats van het kantoorgebouw van de PLN, onderafdeling Pegunungan). Evenwel, na onderzoek, bleek deze plaats niet aan de voorwaarden voor een woongebied te voldoen. Daarom werd de speer voor de tweede keer de Kapitan geworpen en beide honden werden weer erop afgestuurd om haar te zoeken. Tenslotte werd de speer gevonden op de plaats waar nu Negeri Ema ligt. De plaats waar de speer zich in de grond had geboord werd de naam Amanghupung gegeven en dat is het centrum van Negeri Ema. Aldus in het kort de geschiedenis van de bevolking en Negeri Ema, waarvan het land Huaresi Rehung genoemd wordt. Zoals gesteld aan het begin van dit document zijn de drie kinderen van één moeder de Negeri Teluti op Seram, die door de voorouders Batu Putih (witte steen) werd genoemd, terwijl de Negeri Batu Merah (rode steen) ook Batu Merah werd genoemd en de Negeri Ema de naam Batu Hitam (zwarte steen) kreeg. De vlag of het symbool van Negeri Ema Huaresi heeft de kleuren rood en zwart met de twee honden Sapili en Guelder, bijtend in de speer.

James Tuhehay, oktober 2003: Nakomeling van de grootfamilie Maitimu
 

English text